пʼятниця, 24 листопада 2017 р.

Мінкульт не полишає надії відреформувати мистецькі школи

Черговий документ, присвячений роздумам над тим, що таке мистецька школа, випустило Міністерство культури України. Документ представлено на громадське обговорення до 15 грудня 2017 і він представлений на сайті Міністерства. 
Викладаємо сюди версію документа від 23 листопада 2017 і аналізуємо.

ПОЧАТКОВА МИСТЕЦЬКА ОСВІТА: ТРАДИЦІЇ ТА ПІДҐРУНТЯ

 Мистецтво, як складова культури, готує свідомість суспільства до пошуку духовних знань, які мають силу змінювати світ. Така властивість мистецтва виявляється через його природу, яка розкривається у творчості митця. Мистецтво, яке змінює світ, базується на творчості людини, здатної до створення, а не на відтворенні.
Текст, як бачимо, на науковість не претендує. Тобто питати авторів, як можна відрізнити "духовні" знання від "недуховних", сенсу немає.  Як відрізнити творчість, здатну до створення від нездатної до створення, і взагалі яким чином творчість може творити, - ми також питати не будемо. Це просто художній текст. Риторичні фігури.

Свободу творчості може реалізувати тільки вільна людина. Тому українське мистецтво та українська мистецька освіта, мистецька школа найбільш активно розвивалися в часи національно-визвольної боротьби та коротких періодів незалежності
Тут, звичайно, потрібні були би посилання на серйозні історичні дослідження. Згадана в тексті Глухівська співоча школа, скажімо, була заснована імператрицею точно не в ході національно-визвольної боротьби. Але текст художній, тож автор вільний у своїх фантазіях.

Винятком став період радянської доби, коли мистецька освіта, особливо початкова, стала елементом ідеології державного будівництва, яка з одного боку стимулювала планове відкриття та розширення мережі музичних та художніх шкіл, а з іншого – замінила ідеологію цієї освіти з навчання творців мистецтва на навчання «технічних виконавців».
А ось тут звинувачення неправомірне. Згадаймо, що саме за радянської доби працював Б. Лятошинський, який подарував нам не тільки низку шедеврів, але й плеяду вихованців - В. Сильвестрова, Є. Станковича, Л. Грабовського, В.Годзяцького, І.Карабиця - їх просто "технічними виконавцями" не назвеш. Навпаки, саме за вільний творчий підхід декого з них неабияк цькували в СРСР, щоправда цькували не освітяни, цькували чиновники - партійні і міністерські.

Суть необхідних змін полягає не у відмові від усієї культурної та мистецької освітньої спадщини, яку дали нам різні періоди розвою нашої держави, а у відродженні творчості, гарантуванні права на розвиток талантів, пробудженні творчих енергій та національної свідомості в кожній особистості зокрема та суспільстві загалом.

Законспектуємо це для тих викладачів, яким досі бракує творчої енергії і національної свідомості. Не будемо сперечатись - є такі. Як їх змінити? Напевно про це десь далі...

СУЧАСНА МИСТЕЦЬКА ШКОЛА: ЧОМУ НЕОБХІДНІ ЗМІНИ?

Проведене Міністерством культури в листопаді-грудні 2016 року он-лайн опитування керівників та педагогічних працівників шкіл України, в якому взяли участь 457 осіб, показало, що понад 57 % учасників опитування відчувають необхідність змін у роботі мистецьких шкіл, де вони працюють. Понад 17 % вказали, що необхідно модернізувати зміст початкової мистецької освіти і розширити функції мистецьких шкіл. Майже 34 % опитаних вважають, що назріла потреба розроблення концепції нової мистецької школи відповідно до сучасних потреб, ще 9 % осіб зазначили, що треба щось міняти, але це має робити Міністерство культури.
Ці цифри слід проаналізувати детально. Прочитаємо їх з точки зору більшості:


  • 66% не вважають за доцільне розробляти концепцію нової мистецької школи.
  • 83% не вважають за доцільне модернізовувати зміст.
  • 91% не очікують, що Міністерство мало би щось міняти.
  • 57% бажають змін.
Як бачимо, 3 з 4 питань міністерства не підтримані, і навіть не просто більшістю, а кваліфікованою більшістю. І якщо Міністерство наважується на розробку концепції проти волі більшості педагогічних працівників шкіл, це говорить про те, що Міністерство бажає нав'язати свою концепцію, як це було прийнято в радянські часи.

Єдиний показник, що має підтримку більше половини - це бажання змін. Але, судячи з інших цифр, зміни очікуються не концептуальні, і не інспіровані міністерством. Насправді ми вже досліджували, які це зміни - це покращення матеріально-технічного забезпечення (музичні інструменти, інтерактивні технології тощо), підвищення заробітних плат викладачів і оновлення навчально-методичної літератури.

Сьогодні існує різночитання щодо головного призначення мистецької школи. У законодавстві це призначення завжди було визначене як «естетичне виховання дітей», в той час, коли типові навчальні плани та програми орієнтовані на підготовку до подальшого здобуття мистецької професії. Тому сучасна мистецька школа знову потребує відповіді на питання, для чого вона існує.

Ось тут, я думаю, ми з вами повинні пояснити автору цього тексту, що мистецька школа повинна існувати для обох згаданих цілей - і для естетичного виховання і для подальшого здобуття мистецької професії.

Приведемо аналогію із загально-освітньою школою. Для чого вона потрібна? Законодавство пише, що метою освіти є "всебічний розвиток людини", але типові навчальні плани орієнтовані на можливість учня продовжити освіту в будь-якому вибраному ним напрямку. Хтось обирає свій напрямок раніше, хтось пізніше. Але базові знання отримують всі.

Так і з мистецької освітою. Хтось зробить свій вибір на користь мистецької професії, а хтось зробить інший вибір. Але доступ до естетичного виховання повинні мати всі. Тих, хто не знає для чого потрібне естетичне виховання, посилаємо на гугл.

У старій школі відсутня гнучка матриця програм здобуття початкової мистецької освіти, які були б орієнтовані на потреби і здібності учня: різні строки та темп навчання, цілі здобуття кожним конкретним учнем цієї освіти.

Схоже,   Державний методичний центр навчальних закладів культури і мистецтв України тут дійсно недопрацював. Перелік програм там багатоманіттям не відрізняється. Хоча в багатьох програмах підкреслюється необхідність індивідуального підходу, а, наприклад, у фортепіанній програмі навіть подаються 2 варіанти орієнтовних програм підсумкового академічного концерту (власне для тих, хто планує оволодівати мистецькою професією і для тих, хто не планує).

Але оновити, чи доповнити, чи зробити гнучкішим програмне забезпечення мистецьких шкіл - дійсно варто. Тож, шановні працівники міністерства, ласкаво просимо до ДМЦНЗКіМ! До побажань міністра культури там точно прислухаються! До речі про застарілість окремих програм ДМЦНЗКіМ і ми писали.


Сучасна митецька школа потребує нових підходів до свого кадрового забезпечення в частині підвищення якості та оновлення системи оцінювання результатів роботи педагогічних працівників

Зауваження слушне. Наприклад, значна частина хормейстерів київських ДМШ  досі навіть українською мовою спілкуватись не вміють, не говорячи вже про питання етики спілкування з дітьми, орієнтування в сучасному репертуарі, чи, тим більш, хормейстерську майстерність.

Але тут є багато але. З одного боку, чи дозволяє рівень соціальної захищеності викладача ДМШ очікувати, що на посади викладачів претендуватимуть високо компетентні фахівці? Є і інше питання - а які підходи до кадрового забезпечення діють в самому Міністерстві культури? Взяти скажімо посаду міністра, або його заступників, або голів департаментів - які там підходи до оцінювання результатів роботи посадових осіб? Покажіть приклад, шановні працівники міністерства, і ваш приклад наслідуватимуть!
Існуюча система мистецьких шкіл позиціонує себе як дотаційна структура, яка знає тільки одне, бюджетне, джерело фінансування.
Істинна правда. І не забувайте, шановні чиновники, функцією шкіл не є заробляння грошей, функцією шкіл є виховання наших дітей.

Тому сучасна мистецька школа потребує фінансової автономії, можливостей самостійно розподіляти фінансові ресурси, які надходять від додаткової освітньої та господарської діяльності школи

До речі, перелік платних послуг, які мають надавати школи, досить широкий. Не повірите, там є навіть послуги перукаря і хімчистка. Є там і видання та реалізація навчальної літератури, а також сканування-копіювання, тобто по ідеї при школах можуть працювати і нотні крамниці, і навіть студії звукозапису. Для останніх щоправда потрібні неабиякі інвестиції, але все в можливостях чиновника.


МОДЕЛЬ СУЧАСНОЇ МИСТЕЦЬКОЇ ШКОЛИ

Сучасна мистецька школа – це заклад, де особистість має можливість розвинути мистецькі здібності, набути початкових професійних, у тому числі виконавських, компетентностей, естетичного досвіду та ціннісних орієнтацій через активну мистецьку діяльність. Сучасна мистецька школа –середовище творчого розвитку особистості, основа підготовки професійного митця та центр культурно-мистецького життя громади.

Я би пропонував саме з цього і починати Концепцію. Далі цілком достойний текст про взаємодію з державою, громадою, батьками.

Сучасна мистецька школа пропонує здобувачам освітні програми початкової мистецької освіти за такими напрямками:
здобуття загальних мистецько-освітніх компетенцій (загальна мистецька, художньо-естетична освіта), орієнтоване на здобуття загально-мистецьких, у тому числі виконавських компетентностей, задоволення потреб у творчому розвитку здобувача через активну мистецьку діяльність; 
здобуття початкової спеціалізованої мистецької освіти (початкова професійна мистецька освіта), спрямоване на здобуття відповідних виконавських та інших мистецько-освітніх компетентностей з метою продовження мистецької освіти на наступному освітньому рівні та здобуття мистецької професії;


Цього разу концепція поділу дітей на дві категорії виписана грамотніше. Принаймні усунули поділ на "формальну" і "неформальну" освіту, що дуже важливо! 

Але зазначимо, що доцільність реального поділу все одно під сумнівом, бо чітко усвідомлюватимуть мету здобути мистецьку професію все одно одиниці.

Зміст початкової мистецької освіти базується на творах українських класиків, сучасних українських та світових митців, автентичного народного та сучасного мистецтва в навчальному репертуарі, техніках та стилях.

Цей абзац змусив нас похвилюватися. До якої з перелічених категорій належить В.А. Моцарт чи Людвіг ван Бетховен? Чи маємо відмовитись від їх доробку? Але ми знайшли, що у Моцарта син працював у Львові, а Бетховен приятелював з графом Розумовським, тож, друзі, якщо хтось і дорікне нас за використання в навчальній практиці неукраїнського буцім-то класика Моцарта чи Бетховена, сміливо товктимемо йому пику :))  Українські вони! Обидва! І Бах теж український! (факти знайдемо якщо що...).

Автономія сучасної мистецької школи

Сучасна мистецька школа відповідно до Закону має академічну, кадрову та фінансову автономію, яка реалізується через право і повноваження закладу самостійно вирішувати питання діяльності закладу.

Цей розділ виглядає спірним.

З одного боку, автономія - це добре. Будь-яка школа зможе сказати, що нам ваша міністерська концепція як для гусака стоп-сигнал, і працюватиме на благо дітей. Міністерство, принаймні відділ мистецької і художньої освіти тоді просто буде оптимізовано як непотріб.
Але з іншого боку погано, бо будь-яка школа знов таки може послати концепцію куди подалі і працювати виключно на власну кишеню або на задоволення спонсора із Росії, який щедро заплатить за виховання дітей на російському матеріалі. Або перетворить школу на бейсбольний клюб, бо так захоче місцевий голова територіальної громади.

Питання запобіжників, чи зовнішнього контролю при цьому виписано туманно: 
Зовнішній моніторинг здійснюється через інструменти зовнішнього незалежного аудиту та громадської акредитації мистецьких шкіл відповідно до Закону.

Так що  при всьому моєму розумінні і співчутті до працівників відділу художньої і мистецької освіти, які бажають імітувати регуляторну діяльність і при цьому реально ні за що не відповідати, мій вердикт: кадрова і академічна автономія має врівноважуватись механізмами  контролю і впливу з боку компетентних (!) чиновників. Якщо не знаєте де взяти компетентних чиновників, звертайтесь, конкурси організовувати вміємо. 

ШЛЯХИ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПЦІЇ

Першим кроком у реалізації концепції є затвердження Положення про мистецьку школу – основа для оновлення статутів мистецьких шкіл.

Для того, щоб у читача не виникло ілюзії, що такого положення немає, наводимо посилання на чинне положення - воно є, тут.  
Кожна сучасна мистецька школа має визначити свою місію та затвердити стратегічний план свого розвитку.
Місія! Звучить круто. Набагато крутіше концепції. Тож знову питаємо - кому буде потрібен цей залишок радянщини з його працівниками, коли в кожної школи буде своя Місія?

створення на базі Державного центру змісту культурно-мистецької освіти Електронного репозиторію програм, підручників, посібників, хрестоматій та іншої навчальної літератури для сучасного навчально-методичного забезпечення освітнього процесу мистецьких шкіл
Взагалі-то такого центру не існує. Є Державний методичний центр навчальних закладів культури і мистецтв України .  Але якщо для створення електронного репозитарію цей центр необхідно перейменувати - якнайшвидше перейменовуйте! Можна навіть і простіше назвати - Інститут Змісту! Аби лишень від слів до діла перейшли. Тільки не забудьте, шановні реформатори, що автори підручників мають право на авторську винагороду. 


Підсумовуємо:
По-перше «Концепцію» слід скоротити. Філософію про «духовні знання» залиште любителям любовних романів. Починайте одразу з моделі сучасної школи. Там починається якісний текст.

Автономію урівноважте з можливістю контролю і впливу. Залиште хоч якісь важелі впливу Міністерству. Або визнайте, що міністерство є рудиментом совка і його слід оптимізувати. Це до речі не нова ідея.

Частіше  спілкуйтесь з Державним методичним центром навчальних закладів культури і мистецтв України. Оновлення програм - це їх компетенція. А з новими виданнями радо допоможуть "Музична Україна", і звичайно ж наші талановиті українські автори - нащадки Дилецького.

Півтон Безвухийпонеділок, 13 листопада 2017 р.

Товариство редакторів української Вікіпедії : ми йдемо в народ

Товариство редакторів української Вікіпедії («ТРУ Вікі») нещодавно створена громадська організація, яка виступила одним із співорганізаторів Першого всеукраїнського конкурсу вокалістів «Світова класика українською». Голова «ТРУ Вікі» Євген Букет, краєзнавець, журналіст, громадський діяч, а з 2015 року Головний редактор газети «Культура і життя».

Євген Букет.
На дипломах, які отримали учасники конкурсу, можна побачити дві печатки - Київської організації Національної спілки  композиторів України і Товариства редакторів української Вікіпедії. Насправді, участь «ТРУ Вікі» в конкурсі  не обмежилась штампуванням печаток - саме Євген Букет організував зустріч «Музика і Вікіпедія : як залишити слід у світовому літописі» - перший мабуть в історії вікі-майстер-клас проведений для вокалістів (!), а також допоміг в організації оперативного друку дипломів переможців недільним ранком (бо як завжди, ніхто не наважувався спрогнозувати рішення журі заздалегідь, а спробуйте знайти типографію, що працює у неділю!). За відповідну матеріально-технічну допомогу і  приміщення ми дякуємо редакції інформаційного порталу «Український інтерес».  

Тут ми розміщуємо інтерв'ю із засновником  «ТРУ Вікі»  Євгеном Букетом, що було вперше опубліковане у  російськомовних Вікіновинах адміністратором цього ресурсу Олександром Красоткіним.

пʼятниця, 13 жовтня 2017 р.

Кирило Карабиць: "Батько завжди говорив, що якісний композитор - той, хто залишив після себе хоч одну мелодію"

Російське видання LB.ua опублікувало інтерв'ю з Кирилом Карабіцем присвяченим публікації монографії «Сад пісень Івана Карабиця», що було випущено видавництвом «Дух і Літера». На наш погляд це інтерв'ю варте уваги й українських читачів, тож публікуємо його у перекладі.  Нарешті вийшла монографія, присвячена Івану Федоровичу. Чи була вона для тебе довгоочікуваною і чи є в чомусь відкриттям?

Мені в даному випадку з одного боку приємно, а з іншого боку не дуже зручно говорити про книгу, присвячену батькові, оскільки це і частина мене теж. Дуже приємно, що саме Любов Кияновська, музикознавець зі Львова, за неї взялася. До цієї роботи Любов Олександрівна була дуже далека від теми Донбасу. Ось Мирослав Скорик, Філарет Колесса - навпаки, близькі теми, яким вона присвятила монографії. А коли її спочатку запитали, що вона думає про Карабиця, вона чесно зізналася, що не дуже компетентна в даному випадку людина, але потім в процесі написання дуже захопилася, знайшла для себе цікаві в цьому всьому теми. Мені здалося дуже цінним процесом, коли людина з одного регіону відкриває для себе в іншому, територіально і навіть ментально протилежному регіоні якісь речі, які для неї починають щось значити. І мені здається, ось це правильна тенденція, яку потрібно розвивати і всіляко підтримувати.

Чим цей погляд зі сторони був корисний? Адже, дійсно, музикознавець досліджував не тільки особистість композитора, а й культуру, носієм якої він цей композитор є.


Так, це ж теж цінність, що Любов Кияновська, будучи одним з провідних музикознавців в західній частині України, відкрила для себе абсолютно незрозумілу, невідому територію Східної України. І поглядом абсолютно незалежним подивилася на це з позицій своїх цінностей. Ось це, як мені здається, найцікавіше в книзі. Що автор - не та людина, яка, припустимо, навчався з композитором в одній школі і писала про нього якісь милі симпатичні речі. Вона подивилася на нього абсолютно свіжим поглядом. І не просто подивилася, а дуже запалилася, знайшла для себе величезну територію для відкриттів.Ми зараз говоримо про зв'язки, комунікації, і, по суті, ця книжка цінна ще й тим, що це не просто історія людини, вирвана з контексту. Це історія і покоління, і грецької діаспори на Донбасі, і того, що відбувалося в культурі нашої країни в 60-80 роки. Як ти думаєш, така монографія може бути цікава тим людям, які, можливо, дуже поверхово знають творчість Івана Федоровича?


Звичайно. До того ж, вона піднімає багато питань про Донбас. Я, чесно кажучи, вже не дуже розумію, існують вони в політичному просторі чи ні. Чи є вагомі контраргументи України на російські претензії, а не тільки лише крики про окупацію. Боротьбу за території, як мені здається, можна виграти тільки інструментами культури. Територіальне питання тісно пов'язане з культурним.

Якщо чітко заявити і усвідомити, що ці землі є носієм якоїсь культури, відмінної від російської, сусідня держава автоматично втрачає право контролю над ними. Коли Україна доведе, що володіє цими територіями в культурному плані, тоді їх ніхто не зможе забрати. Чи є в музиці Івана Федоровича Карабиця такі речі, які персоніфікують його як людину, яка народилася на Донбасі? Що це не Львів, не Центральна Україна, а саме український Донбас?

По-перше, у нього є твори, безпосередньо пов'язані з Донбасом, наприклад, ораторія «Земля моя на ім'я Донбас». У нього були дуже багатопланові творчі зв'язки. З одного боку, він навчався у Скорика, і культура Західної України відкрилася йому завдяки цій особистості, ну і величезний вплив на нього, звичайно, мав Борис Лятошинський. Але в той же час, батько - абсолютний представник культури Донбасу. Є якісь ментальні речі, які неможливо відірвати, які були абсолютною його частиною.

У нього є маса творів, які чітко ідентифікують його як українського автора вже на рівні назв - «Голосіння», «Сад божественних пісень», «П'ять пісень про Україну». Вся його музика розповідає українську історію. Мені здається, це теж дуже важливо: через ось такі конкретні культурні зразки сигналізувати, що на Донбасі жили такі ж українці, як і на решті території країни.

Наскільки широко зараз виконується музика Івана Карабиця? Чи знають його музику за кордоном?


Звичайно, вона недостатньою мірою виконується за кордоном, і не зайняла там тих позицій, на яких має повне право перебувати. Якби такого рівня композитор жив в будь-якій країні, його ім'я було б більш відомим і шанованим. У будь-який, навіть у Росії.
З приводу суспільно-культурних ініціатив твого батька: які тобі здаються зараз важливими?

Це взагалі окреме питання, що могло бути важливіше для утвердження української незалежності, ніж Київ Музик Фест, який він створив в рік здобуття країною незалежності. Це фестиваль, на який приїжджали найвідоміші люди з усього світу і відкривали для себе цю країну.

Наскільки на тебе в тому юному віці вплинула активність батька, і наскільки в принципі твоє становлення як музиканта знаходилося під його творчим впливом?

Знаходилося, звичайно, але не було прямого тиску. Я бачив його приклад, спостерігав за ним, а потім став таким же. Тато розповідав, що Лятошинський на уроках композиції дуже мало говорив. Просто слухав і був присутній при студентах. Він нічого не вимагав, не сварився, не показував свою перевагу, він просто був присутній, і вже тим самим виховував студентів. Ось це той самий випадок. Присутність людини змінювала все. Не важливо, що саме він говорив.

Якщо на зорі диригентської діяльності тебе представляли як сина Івана Карабиця, а зараз нерідко буває, що коли говорять про твори твого батька, згадують, що це твори батька Кирила Карабиця. Ти спокійно сприймаєш порівняння з ним?


Оскільки я завжди себе вважатиму сином, мені ніколи не будуть неприємні ці порівняння. Тим більше зараз, коли його немає. Коли він був, відносини були трохи іншими. В мої 25 років говорили, звичайно, різне: що я тільки син свого батька, і якби не він, то й мене б на культурній карті не було. З іншого боку, зараз, коли говорять, що Іван Карабиць - це батько Кирила, мені теж приємно.

Переглядаючи цю книгу, чи відкрив ти, як людина, що так близько знала Івана Федоровича, для себе якісь нові грані, або, можливо, нові історії, яких не знав раніше?


Це перша книга, яка системно подивилася на людину, тоді як ті, які виходили раніше, були дещо домашнього характеру - спогади, якісь емоційні висловлювання ... А тут вперше спробували пояснити його діяльність і життя в контексті процесів, які відбувалися в Україні в той час, і позначили його місце в цих процесах. І це дуже приємно. Я для себе дізнався про якісь речі не стільки про нього, скільки про час, в якому він жив. І це дуже цінний час, оскільки Україна тоді виробляла дуже багато цікавого культурного продукту.

У мене таке враження, що Україна з того часу, з 60-70-х років, поки що нічого кращого не створила. Вона користується продуктами тієї епохи.

Що стосується назви книжки - «Сад пісень Івана Карабиця» - з одного боку, зрозуміла апеляція до Сковороди, ця особа була важлива для Івана Федоровича, з іншого боку - момент пісенності як такої, оскільки його перу належать справжні хіти. Ось ти один з перших, хто в наш час звернувся до естрадної, до пісенної творчості Івана Карабиця. Чи бачиш ти потенціал у зверненні сучасних виконавців до цієї сфери?


Для мене останній концерт, який вдалося зробити в Палаці "Україна", був і дуже великим експериментом, і величезним відкриттям. Відкриттям якогось окремого світу, який мене дуже приваблює і дає ті речі, які класичне середовище дати не може. По-перше, цікавий сам жанр естрадно-симфонічної музики, яка не дуже-то присутня сьогодні на сценах. Це не попса і це не симфонічна музика, а саме суміш одного і іншого, причому суміш дуже органічна, а не така, коли намагаються приставити діджея до симфонічного оркестру. Сьогодні абсолютно весь світ займається пошуком альтернативних форм класичної музики.

Але я тобі можу точно сказати, що кожен оркестр, яким я диригую (один - більше, інший - менше), намагається знаходити різні форми, тому що класика - це не те, на що люди валять натовпами. Класикою треба виховувати. Любов до неї необхідно прищеплювати, і це непростий процес, тим більше, в нашому світі, коли питання продажу квитків, фінансів і грошей - не такий, як був, скажімо, 30 або 40 років тому. Сьогодні все дорого. Молоді на симфонічні концерти ходить небагато. Кожен оркестр шукає для себе способи залучення людей до класики, і естрадно-симфонічний жанр міг би стати паличкою-виручалочкою.
Для більшості композиторів симфонія є вінцем творіння, а до пісень вони ставляться з певною сором'язливістю. Якщо я правильно зрозуміла, твій батько поважав і одне, і інше.

Його унікальність в тому, що він був різноплановим композитором. Писав як симфонічну музику, так і естрадну, займався Київ Музик Фестом, і при цьому одна сфера діяльності не заважала іншій. Що стосується його пісенності, він завжди говорив, що якісний композитор - це той, який залишив після себе хоч одну мелодію. Для нього це було критерієм - якщо ось на вулиці запитаєш людину про пісню, і він скаже - так, чув. А в його випадку багато хто не знає його імені, але наспіваєш їм пісню - і відразу впізнають.

Я, до речі, проводила якось опитування з приводу музики, яка музика у людини асоціюється з національною ідеєю. Слухання не обов'язково патріотичного змісту, але воно викликає прилив почуття любові до своєї батьківщини. І кілька людей назвали такою музикою увертюру Карабиця «Святковий Київ». Вони не завжди пам'ятають автора, але це та сама музика, яка є символом їх любові до батьківщини.

Що є в цій увертюрі, і чого мені найбільше не вистачає після того, як тата не стало, так це те, що Україна для нього завжди асоціювалася з позитивом. Знаєш, є люди, які завжди скаржаться, їм щось не дали, і на цьому будують свій шлях. А він, навпаки, знаходив найпозитивніше, що в України є, і цей позитив його окриляв.

Ось зараз наше життя побудовано на тому, що у нас війна. До цього був Чорнобиль, до нього - Друга світова. Немає війни - так олігархи у нас гроші забрали. Ми постійно під тиском. Весь час негатив.


 

Повертаючись до саду, про пісні ми поговорили, а про сад - хоч твій батько і жив в центрі Києва, був для нього важливий «садок вишневий коло хати» і українська природа в самому прямому сенсі?

Так, зв'язок з природою для нього був важливий. Я пам'ятаю час, проведений у Ворзелі і в інших Будинках творчості, де ми бували. Ідея з цими будинками творчості була прекрасна - лабораторії на свіжому повітрі, де росли цілі покоління. Я теж вважаю себе продуктом Будинку творчості композиторів.

Бесіду вела Любов Морозова
Джерело: https://ukr.lb.ua/culture/2017/09/13/376376_kirilo_karabits_batko_zavzhdi.html

субота, 7 жовтня 2017 р.

ВРУ проголосувала за обмеження гастролей російських артистів

Верховна ухвалила законопроект щодо організації гастролей російських артистів в Україні. За відповідний законопроект № 6682  проголосували 232 депутати, головним чином із фракцій БПП, Народного фронту, Самопомочі, Радикальної партії Ляшка, частина "Батьківщини" і позафракційних (зокрема, усі свободівці). На жаль, прогуляв це засідання М. Поплавський, але підтримав Є. Рибчинський (обидва артисти тепер в групі "Воля народу").


четвер, 21 вересня 2017 р.

Як "реформи" нищать наших колег на радіо

Раніше ми вже описували, всю шкоду від змін до "закону про культуру", яку наші недолугі депутати прийняли за ініціативою своєї попілчниці з "Самопомоічі" пані Подоляк.  На жаль постгідна влада зробила удар не тільки по музичному мистецтву. Нищівного удару зазнало також радіо.  Наводимо відкритий лист Лідії Корсун, слухачки радіо «Культура», журналіста, кореспондент українсько-американського часопису «Час і події» (Чикаго).
Лідія Корсун,
слухачка радіо «Культура», журналіст ,
кореспондент українсько-американського часопису
«Час і події» (Чикаго)
Голові наглядової ради ПАТ НСТУ Зурабу Аласанія
Генеральному продюсеру «Українського радіо»
Дмитру Хоркіну
Шановний пане Зурабе! Шановний пане Дмитре!
Звертаюся до Вас в першу чергу,як постійна слухачка радіо «Культура» в онлайн форматі (доступно, де б не працювала як кореспондент - в Україні чи Штатах поперемінно). З колегами журналістами «Культури» підтримую робочі зв'язки, а тому обізнана в деяких питаннях так званих «реформ» вашої сфери.

понеділок, 4 вересня 2017 р.

«Просто композитор нікому не потрібен» - директор Московської філармонії


Александр Чайковський
Новини з-за порєбріка.  Художній керівник Московської філармонії Алєксандр Чайковський поділився своїми роздумами про оволодіння композиторською професією з нагоди Дня знань.

А. Чайковський є автором великої кількості творів різних жанрів, викладав у Московській та Пітерській консерваторіях, здобув велику кількість державних нагород. В списку 515 митців-фашистів не фігурує. Пропонуємо ці роздуми до Вашої уваги.


Правило 1: Не лінуйтесь творити

неділя, 3 вересня 2017 р.

Театр Покровського: як диригент переміг режисера


У Москві в театрі ім. Покровського мала місце повчальна історія, коли диригент зміг випиляти режисера, що ставився до композиторів без належної поваги. Про це розповідає редактор сайту «ClassicalMusicNews.ru» Борис Ліфановський у статті «Так поступают в Камерном». Аби не обтяжувати читачів засиллям ієрогліфів і подробиць запорєбрікового життя, переповідаємо стисло суть справи.

Камерний театр ім. Покровського

Камерний музичний театр ім Покровського був заснований видатним радянським оперним режисером Борисом Покровським в 1972 році. Після його смерті (2009) театр очолив не менш видатний радянський диригент Геннадій Рождественський (з 2012).

Театр спеціалізується переважно на постановках маловідомих і раритетних творів. Ось три прем'єри останнього сезону:

  • К.Ф. Глюк - «Орфей», у французькій редакції Берліоза для Поліни Віардо
  • В.А. Моцарт - «Милосердя Тіта»
  • Дж. Россіні - «Турок в Італії»

Зізнайтесь, дорогий читачу, чи доводилось Вам чути ці твори в Києві? Отож....

Деякі речі ставляться не мовою оригіналу, а мовою слухача (в Москві це, звісно, російська), наприклад «Дон Жуан Моцарта», «Людський голос Ф. Пуленка»«Пімпіноне» Г.Ф, ТелеманаАле з «Милосердям Тіта» трапилась халепа. Головний режисер театру Міхаїл Кісляров вирішив що моцартівські сухі речитативи (recetaivo secco) занадто нудні для виконання під клавесин і став наполягати, аби їх виконували як прозу. Запрошений із США диригент Ігнат Солженіцин з цим категорично не погодився і, природно, став закликати режисера з повагою ставитися до композитора. Кісляров натомість апелював до Покровського, який заснував цей театр будучи саме режисером, а відтак і головним в театрі мав би бути режисер, а не музикант.


Дискусія велася засобами електронної пошти, чим і скористався Солженіцин, перенаправивши її прямісінько Рождественському, який останнім часом мешкає в Парижі. Рождественський без зайвих зволікань проявив музикантську солідарність і просто випиляв саму посаду головного режисера, залишивши Кіслярова без крісла. Щоправда, відповідно законодавству аборигенів, Кісляров ще протягом двох місяців формально значився головним режисером, після чого, знов таки відповідно до вимог туземного законодавства, отримав пропозицію працювати в театрі артистом оркестру або реквізитором. Але, здається, ця пропозиція Кіслярова не привабила.


Тепер зацитуємо (в перекладі) звернення керівництва театру з цього приводу.
- Протягом останнього тижня наш театр виявився в центрі підвищеної уваги преси у зв'язку з реорганізацією - скороченням посади головного режисера та, як наслідок, звільненням М. С. Кіслярова. І я вважаю необхідним звернутися до глядачів, шанувальників Камерного музичного театру імені Б. А. Покровського, щоб прояснити ситуацію, що склалася. Тим більше, що в цьому конфлікті зазначається ім'я шанованого нами керівника театру, народного артиста СРСР Геннадія Миколайовича Рождественського.
Багатьох насторожує стрімкість у вирішенні цього конфлікту. Будьмо об'єктивними. Творчої однодумності між музичним керівником Г. Рождественським та головним режисером М. Кісляровим не було вже давно. За роки роботи на посаді головного режисера Кісляров так і не знайшов способу, шляху, щоб стати соратником і сподвижником нашого музичного керівника. Театр Покровського, безумовно, театр режисерського новаторства і творчого експерименту, таким його створив і хотів бачити в майбутньому засновник Борис Олександрович Покровський. Але не за рахунок музичного матеріалу!
У постановці опери необхідна творча однодумність диригента, режисера, художника, хореографа і ... композитора! І якщо режисерське бачення не збігається з музичною драматургією партитури, а творці не можуть досягти консенсусу, то успіху не буде.
Саме такий конфлікт виник при роботі над оперою Моцарта «Милосердя Тіта» між диригентом-постановником Ігнатом Солженіциним (якого запросив Г. Рождественський) і режисером Кісляровим. Вільне трактування партитури, властиве Кіслярову і в інших виставах, зіткнулася з принциповою позицією Солженіцина і Рождественського. Ось суть конфлікту.
Вистави Покровського, які десятиліттями збирають повний зал, лишаються в репертуарі, і так буде завжди! Вдалі постановки Кіслярова, як і інших режисерів: Іванової, Ісаакяна, Мірзоєва, Меркулова, Васильової - це робота наших артистів, музикантів, всього колективу, і вони теж в афіші. У червні ми випускаємо прем'єру опери Россіні «Турок в Італії», диригент-постановник Г. Рождественський.
Концепція репертуарної політики театру не зміниться, до роботи на нашій сцені будуть залучатися талановиті режисери, а репертуар буде визначати музичний керівник театру народний артист СРСР Г. Рождественський.

Насамкінець Борис Ліфановський (який, до речі є майстерним віолончелістом) наголошує на тому, що перемога диригента над занадто самовпевненим у бажанні відійти від композиторського задуму режисером в нашу епоху є знаковою, а також засвідчує, що рівень музичного виконання в театрі за роки керівництва Г. Рождественського суттєво виріс.

А ми на завершення нашої статті, просто зітхнемо. Адже важко собі уявити, щоб таке трансцендентне питання, як використання чи невикористання клавесина в якихось там речитативах мало кому відомої опери давно спочилого Моцарта могло стати причиною конфлікту в наших рідних київських театрах....

Півтон Безвухий